عنوان مقاله : یادگیری php : انواع متغیر ها

یادگیری php : انواع متغیر ها

یادگیری php : انواع متغیر ها

 

یادگیری php : انواع متغیر ها

یادگیری php : انواع متغیر ها….

راه اصلی برای ذخیره اطلاعات در وسط یک برنامه ی PHP با استفاده از یک متغیر است.

در اینجا مهمترین چیزهایی که باید بدانید در مورد متغیرها در پی اچ پی بدانید را می خوانیم:

همه متغیرهای PHP با علامت برجسته دلار ($) مشخص می شوند.

ارزش یک متغیر به ارزش آخرین وظیفه ی آن است.

    در متغیرهای مساوی با operator ، متغیر در سمت چپ و عبارت در سمت راست ارزیابی می شوند.

متغیرها می توانند قبل از واگذاری declared  شوند ، اما لازم نیست.

   متغیرها در PHP حقیقی نیستند – متغیر نمی داند که در طول انجام کار آیا برای ذخیره یک عدد یا یک رشته از کاراکترها استفاده می شود.

   متغیرهای مورد استفاده ار قبل دارای مقادیر پیش فرض هستند.

پی اچ پی به صورت خودکار انواع آن ها را در صورت لزوم کانورت می کند.

متغیرهای پی اچ مانند Perl هستند.

 

PHP دارای هشت نوع دیتا است که ما برای ساخت متغیرهایمان از آن ها استفاده می کنیم :

عدد صحیح Integers – اعداد کامل، بدون نقطه اعشار، مانند ۴۱۹۵ است.

دو برابر(مضاعف کردن)  Doubles   – تعداد اعداد شناور، مانند ۳٫۱۴۱۵۹ یا ۴۹٫۱ است.

بولی ها  booleans – تنها دو مقدار ممکن است درست یا نادرست باشد.

تهی  NULL – یک نوع خاص است که فقط یک مقدار دارد: NULL.

ردیف ها Strings  – توالی کاراکترها هستند، مانند “PHP از عملیات رشته ای پشتیبانی می کند.”

آرایه ها Arrays – مجموعه ای از مقادیر دیگر نامگذاری شده و نمایه شده اند.

  اشیاء  Objects  – نمونه هایی از کلاس های مشخص شده برنامه نویس هستند که می توانند هر دو نوع دیگر از مقادیر و توابع خاصی را که به کلاس اختصاص داده شده بسته بندی کنند.

منابع  Resources  – متغیرهای خاصی هستند که اشاره به منابع خارجی به PHP دارند (مانند اتصالات پایگاه داده).

 

پنج اول نوع ساده هستند و دو بعدی (آرایه ها و اشیاء) ترکیب هستند – انواع ترکیب می توانند سایر مقادیر دلخواه از نوع دلخواه را جمع آوری کنند، در حالی که انواع ساده نمی توانند.

ما فقط نوع داده ساده را در این فصل توضیح خواهیم داد. آرایه و اشیا به طور جداگانه توضیح داده می شوند.

عدد صحیح Integers

آنها اعداد کامل هستند، بدون نقطه اعشار، مانند ۴۱۹۵٫ آنها ساده ترین نوع هستند. آنها مطابق با عدد ساده، مثبت و منفی هستند. عدد صحیح را می توان به متغیرها اختصاص داد یا می توان آن را در عبارات مورد استفاده قرار داد، مانند:

عدد صحیح می تواند در دهگان (پایه ۱۰)، اکتال (پایه ۸) و فرمت hexadecimal (پایه ۱۶) باشد. فرمت دهگان پیش فرض است، اعداد صحیح پایه هشت با پیش فرض ۰ مشخص می شوند، و hexadecimal دارای صفر پیش فرض است.

برای اکثر سیستم عاملها، بزرگترین عدد صحیح (۲ * ۳۱٫ ۱) (یا ۲،۱۴۷،۴۸۳،۶۴۷) و کوچکترین (اکثرا منفی) عدد صحیح است. (۲ * ۳۱ ۱) (یا ۲،۱۴۷،۴۸۳،۶۴۷).

 

Doubles مضاعف 

آنها شبیه به ۳٫۱۴۱۵۹ یا ۴۹٫۱ هستند. به طور پیشفرض،doubles print با حداقل تعداد اعشاری مورد نیاز است. به عنوان مثال، کد:

این produces  خروجی مرورگر زیر را تولید می کند :


 

بولی ها  booleans

آنها فقط دو ارزش ممکن دارند ، یا درست هست یا نادرست.  پی اچ پی برخی از constants ها (ثابت ها) را به خصوص برای استفاده به عنوان booleans فراهم می کند: TRUE و FALSE، که می تواند استفاده شود مانند :

 

 

تفسیر انواع  Booleans

در اینجا قوانینی برای تعیین ارزش و مقدار “truth” وجود دارد که برای نوع Boolean  نیست.

اگر value  یک عدد باشد، اگر دقیقا برابر با صفر باشد false است در غیر این صورت true است.

اگر value  رشته( string)  باشد، اگر رشته empty  باشد (دارای صفر است) یا “۰” باشد false است، و در غیر این صورت true است.

Values  های نوع NULL همیشه false هستند.

اگر values یک  array (آرایه) باشد، اگر حاوی values دیگری باشد، false است و در غیر این صورت true است. برای یک object، شامل value  شدن به معنای داشتن یک متغیر عضو( member variable) است که value آن معین است.

Valid resources ها  true هستند (هرچند برخی از توابع ها هنگامی که به منابع برگردانده می شوند ، اگر unsuccessful یا ناموفق باشند، به FALSE بازگردانده می شوند).

از double به عنوان Booleans استفاده نکنید.

هر یک از متغیرهای زیر دارای ارزش حقیقی(truth value)  است ، هنگامی که به عنوان  Boolean context  استفاده می شود ،نام آن درج می شود.

 

 

تهی  NULL

NULL یک نوع خاص است که فقط یک valueدارد: NULL.    برای دادن یک متغیر به مقدار NULL، به سادگی آن را مانند این قرار دهید:

ثبات (constant) خاص NULL ، با قرار داد convention جمع آوری شده است.  اما در واقع حالت حساسی نیست. شما فقط می توانید مانند این تایپ کنید :

یک متغیر که به NULL اختصاص داده شده دارای properties زیر است :

در رمینه ی Boolean context به عنوان FALSE  ارزیابی می شود.

هنگامی که با توابع IsSet() function ارزیابی شود ،به FALSE  برمی گردد.

 

Strings رشته ها

آنها دنباله ی کاراکترها هستند، مانند:  “PHP از عملیات رشته ای پشتیبانی می کند” (PHP supports string operations)  در زیر نمونه های معتبر از string هستند:

strings های تک رشته ای تقریبا به معنای واقعی کلمه رفتار می کنند، در حالی که strings های دوگانه ی نقل شده جایگزین متغیرها با values هایشان شده اند ،مخصوصا تفسیر معین کارکتر دنباله دار(sequences).

که نتیجه زیر را تولید می کند :

محدودیت های ساختگی در طول string length وجود ندارد – در محدوده حافظه موجود، باید بتوانید strings های طولانی خود را به طور صحیح وارد کنید.

Strings هایی که با دوگزینه ها (به عنوان “this”) تعریف می شوند، در دو روش زیر توسط پی اچ پی پیش پردازش می شوند:

توالی های کارکتر های مشخص که با backslash (\) شروع می شوند با کاراکترهای ویژه جایگزین می شوند.

Variable names (نام متغیر)،  (با $ شروع می شود) با نماینده string ارزش های آن جایگزین می شود.

جایگزینی ها:

\ n با کارکتر خط جدید جایگزین می شود
\ r با کاراکتر بارگذاری جایگزین شده است
\ t با کارکتر تب  جایگزین می شود
\ $ با علامت دلار خود جایگزین می شود ($)
\ “با یک نقل قول دوگانه جایگزین شده است (“)
\\ با یک backslash (\) جایگزین می شود

 

Here Document

شما می توانید چندین line را به یک متغیر رشته ای (string variable) با استفاده از این سند اختصاص دهید :

که نتیجه زیر را تولید می کند:

 

 

دامنه متغیر

محدوده را می توان به عنوان محدوده در دسترس بودن یک متغیر به برنامه ای که در آن اعلام شده است تعریف کرد. متغیرهای پی اچ پی می توانند یکی از این چهار نوع دامنه باشند:

متغیرهای محلی Local variables

پارامترهای عملکرد Function parameters

متغیرهای جهانی Global variables

متغیرهای ایستا Static variables

 

نامگذاری متغیرها

قوانین نامگذاری یک متغیر:

نام متغیر باید با یک حرف یا حروف زیر مشخص شود.

یک نام متغیر می تواند شامل اعداد، حروف، و … باشد، اما شما نمی توانید از حروفی مانند + , – , % , ( , ) . &  و غیره استفاده کنید.

هیچ محدودیت سایزی برای متغیرها وجود ندارد.

گرافیست آشنا به وب ، علاقه مند به تولید محتوا ، مسلط به زبان انگلیسی

پیوستن

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *