عنوان مقاله : یادگیری php : انواع Loop در پی اچ پی

یادگیری php : انواع Loop در پی اچ پی

یادگیری php : انواع Loop در پی اچ پی

 

یادگیری php : انواع Loop در پی اچ پی

 

یادگیری php : انواع Loop در پی اچ پی…

 

Loop ها در پی اچ پی برای اجرا کردن همان بلوک کد برای یک بار مشخص شده استفاده می شوند. پی اچ پی از چهار نوع Loop پشتیبانی می کند:

for– لوپ ها از طریق یک بلوک کد( یک بار ) مشخص می شوند.

while – لوپ از طریق یک بلوک از کد و تا زمانی که یک شرط درست باشد مشخص می شوند.

do…while  – لوپ ها از طریق یک بلوک از کد ( یک بار) ، و سپس لوپ را تا آنجا که یک شرایط خاص درست است تکرار می کند.

foreach – لوپ ها از طریق یک بلوک کد برای هر عنصر در صف مشخص می شوند.

ما درباره ادامه و لغو کلمات کلیدی مورد استفاده برای کنترل اجرای Loop بحث خواهیم کرد.

 

بیانیه ی Loop

 بیانیه زمانی استفاده می شود که شما می دانید چند بار می خواهید یک بیانیه و یا یک بلوک از اظهارات را اجرا کنید.

شکل

مقدار اولیه برای تعیین مقدار شروع شمارنده از تعداد تکرار loop استفاده می شود. برای این منظور یک متغیر را می توان در اینجا اعلام کرد و آن را i$ نام گذاری کرد.

مثال

مثال زیر پنج تکرار را انجام می دهد و مقدار تعیین شده دو متغیر در هر loop را تغییر می دهد:

که این نتیجه زیر را تولید می کند :

 

بیانیه ی The while در loop

بیانیه ی The while بلاک های کد یک عبارت آزمایشی تا زمانی که درست است را اجرا می کند.

اگر عبارت test درست باشد، بلوک کد اجرا خواهد شد. پس از کد، اعداد آزمایشی را دوباره ارزیابی می کنیم و loop ادامه خواهد داشت تا بیان آزمایشی غلط باشد.

شکل

مثال

این مثال یک مقدار متغیر در هر تکرار loop و شمارنده را کاهش می دهد تا زمانی که ارزیابی نادرست باشد و loop به پایان برسد.

که این نتیجه زیر را تولید می کند :

 

بیانیه ی do…while

بیانیه ی do…while یک بلاک کد را حداقل یک بار اجرا می کند. آنگاه loop را تا زمانی که یک شرط درست است، تکرار می کند.

شکل

مثال

مثال زیر ارزش را حداقل یک بار افزایش می دهد و به این کار ادامه میدهد تا زمانی که متغیر i مقدارش کمتر از ۱۰ باشد:

که این نتیجه زیر را تولید می کند:


 

بیانیه ی foreach در loop

بیانیه foreach برای حل کردن آرایه ها استفاده می شود. برای هر pass ، مقدار عنصر آرایه فعلی به $value اختصاص داده می شود و نشانگر آرایه حرکت می کند و عنصر بعدی پردازش می شود.

شکل

مثال

مثال زیر را برای لیست کردن مقادیر یک آرایه آزمایش کنید.

که این نتیجه زیر را تولید می کند:


 

بیانیه  ی break 

break keyword در پی اچ پی برای پایان دادن به اجرای یک loop قبل از موعد استفاده می شود.

بیانیه ی break در داخل بلوک بیانیه قرار دارد. این به شما کنترل کامل می دهد و هر زمان که بخواهید می توانید از loop بیرون بیایید. پس از خروج از یک loop، بیانیه فوری به loop اجرا خواهد شد.

مثال
در مثال زیر، آزمون وضعیت درست می شود زمانی که مقدار counter برابر ۳ و loop پایان می یابد.
که این نتیجه زیر را تولید می کند:

 

بیانیه ی continue 

continue keyword در پی اچ پی مورد استفاده قرار می گیرد تا تکرار فعلی یک loop را متوقف کند اما loop آن را خاتمه نمی دهد.
درست مثل دستور break ، بیانیه ی statement واقع در درون بلوک بیانیه حاوی کد است که loop اجرا می شود، که مقدم تر از آزمون شرطی قرار دارد. برای گذر از مواجه شدن با بیانیه ی continue ، بقیه کد loop پرش می شود و گذر بعدی شروع می شود.
مثال

در مثال زیر loop مقدار آرایه را چاپ می کند اما برای آن شرط درست می شود و فقط کد را پر می کند و مقدار بعدی چاپ می شود.

که این نتیجه زیر را تولید می کند:

 

گرافیست آشنا به وب ، علاقه مند به تولید محتوا ، مسلط به زبان انگلیسی

پیوستن

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *