عنوان مقاله : یادگیری php : ساخت Decision

یادگیری php : ساخت Decision

یادگیری php : ساخت Decision

 

یادگیری php : ساخت Decision

یادگیری php : ساخت Decision…

دستورات if، elseif … else و switch، برای تصمیم گیری بر اساس شرایط مختلف مورد استفاده قرار می گیرند.

شما می توانید از دستورات شرطی خود در کد خود استفاده کنید تا Decision خود را بپذیرید. پی اچ پی از سه اظهارات Decision پشتیبانی می کند :

 

 

 

if…else statement – اگر بخواهید مجموعه ای از کد را اجرا کنید، هنگامی که یک شرط درست است و شرط های دیگر نادرست باشد.

elseif statement –  دستور if … else برای اجرای مجموعه ای از کد ها استفاده می شود،اگر یکی از شرایط چندگانه درست باشد.

switch statement – زمانی استفاده می شود که شما می خواهید یکی از بلوک های کد اجرا شود،  بیانیه switch برای جلوگیری از بلوک های طولانی از کد if..elseif..else استفاده می شود.

بیانیه ی If…Else Statement

اگر می خواهید یک کد را اجرا کنید اگر یک شرط درست است و دیگر شرط ها نادرست باشد، از دستور if …. else استفاده کنید.

Syntax

مثال

مثال زیر خروجی “یک آخر هفته خوب داشته باشید!” را نشان می دهد ،اگر روز جاری جمعه باشد، در غیر این صورت، خروجی  می شود : «روز خوبی داشته باشید!»:

که نتیجه ی زیر را تولید می کند :


 

The ElseIf Statement

اگر می خواهید برخی از کد را اجرا کنید، اگر یکی از شرایط چندگانه several conditions درست باشد، از دستور elseif استفاده کنید

Syntax

مثال

مثال زیر خروجی “یک آخر هفته خوب داشته باشید!” اگر روز جاری جمعه باشد، و “یکشنبه ی خوبی داشته باشید!” اگر روز جاری یکشنبه است. در غیر این صورت، خروجی می شود:  ” روز خوبی داشته باشید !”

که نتیجه ی زیر را تولید می کند :

 

The Switch Statement

اگر میخواهیدچندین کد بلوک را اجرا کنید، از عبارت Switch استفاده کنید.

بیانیه switch برای جلوگیری از بلوک های طولانی از کد if..elseif..else استفاده می شود.

Syntax

مثال

بیانیه سوئیچ به شیوه ای غیر معمول عمل می کند. ابتدا آن را ارزیابی می کند و سپس به دنبال مقادیری برای مطابقت با مقدار حاصل می شود. اگر مقدار تطبیقی یافت شود، کد مرتبط با برچسب تطبیق اجرا خواهد شد یا اگر هیچ کدام  هماهنگ نباشد، دستور هر کد پیش فرض مشخصی را اجرا خواهد کرد.

 

که این نتیجه ی زیر را تولید می کند :

 

 

گرافیست آشنا به وب ، علاقه مند به تولید محتوا ، مسلط به زبان انگلیسی

پیوستن

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *