تمام مطالب برچسب : آموزش php : آرایه ها

یادگیری php : آرایه ها (Arrays)

یادگیری php : آرایه ها (Arrays)

picture نویسنده :
یادگیری php : آرایه ها (Arrays)

یادگیری php : آرایه ها (Arrays)   یادگیری php : آرایه ها (Arrays)   یادگیری php : آرایه ها (Arrays)… آرایه یک ساختار داده data است که یک یا چند نوع مشابه را در یک مقدار ذخیره می کند. به عنوان مثال اگر شما می خواهید ۱۰۰ عدد را ذخیره کنید، به جای تعریف ۱۰۰ متغیر، به آسانی آرایه ای از ۱۰۰ را تعریف می کنید. سه نوع مختلف از آرایه ها وجود دارد و هر مقدار آرایه با استفاده از یک ID c که نام آن آرایه شاخص (array index)  نامیده می شود، قابل دسترسی است. آرایه عددی Numeric array – آرایه ای عددی است. ارزش ها به صورت خطی ذخیره می شوند و دسترسی می یابند. آرایه انجمنی Associative array – […]

ادامه مقاله