تمام مطالب برچسب : اکسل ۲۰۱۰ : باز کردن صفحه در اکسل

یادگیری اکسل ۲۰۱۰ : باز کردن صفحه در اکسل

یادگیری اکسل ۲۰۱۰ : باز کردن صفحه در اکسل

picture نویسنده :
یادگیری اکسل ۲۰۱۰ : باز کردن صفحه در اکسل

یادگیری اکسل ۲۰۱۰ : باز کردن صفحه در اکسل       یادگیری اکسل ۲۰۱۰ : باز کردن صفحه در اکسل         یادگیری اکسل ۲۰۱۰ : باز کردن صفحه در اکسل…   بگذارید ببینیم چگونه  Excel  را در مراحل زیر باز می کنیم.   مرحله ۱ – همانطور که در زیر نشان داده شده است، روی منوی File کلیک کنید. شما می توانید گزینه Open را در منوی فایل مشاهده کنید.   دو ستون دیگر وجود دارد : صفحه های اخیر و مکان های اخیر، جایی که شما می توانید صفحه های اخیرا باز شده و مکان های اخیر را از جایی که صفحه ها باز شده است را ببینید.               مرحله […]

ادامه مقاله